Kubota logo
MITRENGA a. s.

Servis

Šedé dovozy

„Šedý dovoz" je termín pro dovezené traktory, které byly vyrobené pro jiný trh než EU. Stroje vyráběné pro mimoevropské trhy se mohou parametrově rozcházet, být v rozporu s platnými předpisy a disponovat rozdílnými komponenty.

Vážení zákazníci,
Kubota stroje mají dobrou pověst po celém světě pro svou vysokou kvalitu a spolehlivost. Jedním z klíčových faktorů je proto náš odborný poprodejní servis a dodávky náhradních dílů prostřednictvím našich prodejců ve Vaší blízkosti, které můžete kontaktovat před nebo poté, co jste koupili i použitý stroj Kubota.

Existují zde však některé nezávislé společnosti nebo osoby, které nemají pověření od výhradního dovozce, firmy K.B.T. PROFTECH s.r.o., a nabízejí stroje Kubota na našem trhu. Ve většině případů byly tyto stroje výhradně vyrobeny pro jiný než evropský trh a tak nesplňují přísné požadavky vyžadované evropskou legislativou.

V přiloženém seznamu najdete nejčastější příklady takovýchto strojů, které byly vyrobeny přibližně do roku 2006.

Před nákupem těchto strojů vezměte v úvahu následující typické deficity, pokud se rozhodnete takovýto stroj zakoupit a provozovat:
1. Stroje nesplňují požadavky závazných bezpečnostních předpisů platných pro traktory v Evropě, například 2003/37 ES nebo směrnice ES o strojních zařízeních 98/37 ES.
2. Chybí varovné bezpečnostní štítky nebo je jejich umístění nedostatečné, jejich vyobrazení může být v nečitelných asijských znacích, nebo byly neadekvátně převzaty z jiných modelů, většinou zavádějícím způsobem. Bezpečnostní komponenty, jako např. ochranný rám ROPS chybí nebo pokud existuje - často nemá potřebnou certifikaci pro tento konkrétní model stroje.
3. Provoz na veřejných komunikacích není možný. Motory z hlediska emisí nesplňují platné evropské směrnice, brzdy, osvětlení atd. nejsou v souladu s příslušnými předpisy ES pro provoz na veřejných komunikacích.
4. Návod k obsluze v českém jazyce stanovený pro prodej není k dispozici, event. nemusí být vhodný pro příslušný model nebo není v souladu s platnými bezpečnostními normami.
5. Sedadlo řidiče nebylo homologováno a většinou nemůže být nastaveno tak, aby odpovídalo váze a velikosti evropských řidičů.
6. Neexistují žádné homologace pro závěsné zařízení.
7. 3-bodové závěsy většinou nejsou v souladu s evropskými normami, totéž platí pro vývodový hřídel (PTO)- zejména pro směr a rychlost otáčení.

U uvedených strojů nemůžeme nabídnout plnou podporu z důvodu chybějící dokumentace. U každého stroje je vždy nutné hledat řešení individuálně.

Potíže mohou nastat zejména v oblastech:
- Povolení pro provoz na veřejných komunikacích
- Servisní podpora
- Dodávky náhradních dílů (nejsou dostupné katalogy ND s obj. čísly)
- Záruční opravy

K.B.T. PROFTECH s.r.o. výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody způsobené těmito zařízeními.

Nejčastější typy strojů vyrobených pro mimoevropský trh